วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง BU Student Selected to Join Specialized Youth Exchange Program 2017 in Fukuoka, Japan
วันที่ 22 มกราคม 2561
เรื่อง Games and Interactive Media Workshop 2018 by Assoc. Prof. Dr. Hongsik Pak from Dongseo University, Korea
วันที่ 19 มกราคม 2561
เรื่อง BU International News Special Edition BU-HUIS Communal Development Camp 2017
วันที่ 18 มกราคม 2561
เรื่อง BU International News: Special Edition AUPF 16th Asian University President Forum 2017
วันที่ 15 ธันวาคม 2560
เรื่อง A Special Lecture on “EU After Brexit” by Prof. Dr. Holger Paschedag from BU partner university, Aschaffenburg University of Applied Sciences (UAS)
วันที่ 6 ธันวาคม 2560
เรื่อง BU International News_Monthly News_November 2017
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง BU International News : Special Edition Italian Day 2017
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง BU Students Join SolBridge International Business Case Competition 2017 at Daejeon, South Korea
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง The Global Entrepreneurship Network Talk
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง Monthly News_October 2017