วันที่ 26 กันยายน 2560
เรื่อง BU International News - Special Edition_HR Japan Workshop
วันที่ 26 กันยายน 2560
เรื่อง BU International News- Special Edition_ASP2017
วันที่ 11 กันยายน 2560
เรื่อง BU International News Special Edition DAIP 2017
วันที่ 6 กันยายน 2560
เรื่อง BU International News- Special Edition_APYE2017
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
เรื่อง BU International News/Uruguay2017
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
เรื่อง BU International News Special Edition: Asia Go Global 2017 @ BU
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
เรื่อง YSEALI 2017
วันที่ 26 เมษายน 2560
เรื่อง Monthly News: February 2017
วันที่ 24 เมษายน 2560
เรื่อง Monthly News: January 2017
วันที่ 31 มีนาคม 2560
เรื่อง Four BU Students Showcase their Digital Media Production Abroad at Vellore Institute of Technology, India